wzory druków

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (513kB) pdf


ROZPOCZĘCIE BUDOWY:

zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12) (690kB) pdf

oświadczenie projektanta/projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego (395kB) pdf
PRZYSTĄPIENIE DO UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Zawiadomienie o zakończeniu budowy (PB-16) (536kB) pdf


Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-16a) (471kB) pdf


Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17) (469kB) pdf


Wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (PB-17a) (599kB) pdf


Zarówno do zawiadomienia o zakończeniu budowy, jak i wniosku o pozwolenie na użytkowanie, należy dołączyć kopię pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia budowy oraz Kartę Informacyjną, której wzór znajduje się poniżej.

KARTA INFORMACYJNA (785kB) pdf


oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych (37kB) pdf


oświadczenie inwestora o braku sprzeciwu i uwag ze strony Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej (33kB) pdfoświadczenie kierownika budowy po zakończeniu budowy budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną (388kB) pdfoświadczenie kierownika budowy po zakończeniu budowy budynku niemieszkalnego lub obiektu budowlanego niebędącego budynkiem (44kB) pdf


 Zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli okresowej budynku o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2  lub innego obiektu budowlanego o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2, wykonanej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego:

zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli okresowej (31kB) pdf

Do zawiadomienia należy dołączyć kopie uprawnień oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego osób przeprowadzających kontrolę okresową.

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Guszlewicz (11 lipca 2008)
Opublikował: Katarzyna Guszlewicz (11 lipca 2008, 14:54:01)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Guszlewicz (9 sierpnia 2022, 11:56:41)
Zmieniono: grafika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 31042