Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 13 (z 13)OGŁOSZENIE

10.01.2023

ekspertyza techniczna budynku mieszkalnego,jednorodzinnegoOGŁOSZENIE

10.01.2023

ekspertyzy technicznej murowanego budynku gospodarczegoOGŁOSZENIE

10.01.2023

ocena techniczna utwardzenia kostką betonowąOGŁOSZENIE

10.01.2023

ocena techniczna więźby dachowej wraz z pokryciemOGŁOSZENIE

10.01.2023

ekspertyza techniczna stawu hodowlanegoOGŁOSZENIE

10.01.2023

ekspertyza techniczna drewnianego obiektu gospodarczegoOGŁOSZENIE

10.01.2023

ekspertyza techniczna budynku mieszkalnego jednorodzinnegoOGŁOSZENIE

10.01.2023

rozbiórka obiektu gospodarczegoOGŁOSZENIE

10.01.2023

rozbiórka płyty obornikowej i zbiornika na gnojowicęOGŁOSZENIE

10.01.2023

roboty budowlane w budynku gospodarczymOGŁOSZENIE

10.01.2023

roboty budowlane w budynku mieszkalnym wielorodzinnymKOMUNIKAT

02.11.2018

Obiekty wielkopowierzchnioweAktualności o pozycjach 1 - 13 (z 13)