DANE TELEADRESOWE

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łowiczu
ul. Stanisławskiego nr 30A 
99-400 Łowicz
 
telefon: 46 811 53 89 

            601 611 882
 
e-mail: pinb.lowicz@pinb-lowicz.lo.pl 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /PINBwLowiczu/SkrytkaESP

_______________________________________________________

KIEROWNICTWO URZĘDU:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łowiczu

Mariusz Słoniewicz

_____________________________________________________________

 

PRACOWNICY:


Inspektor                                    - Piotr Błaszczyk

Inspektor                                    - Agnieszka Kopczyńska

Starszy inspektor                         - Katarzyna Guszlewicz

                       

 

Zdjęcie

Organizację wewnętrzną Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łowiczu określa regulamin organizacyjny.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PINB W ŁOWICZU (65kB) pdf

_____________________________________________________

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE:

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łowiczu jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1. 

Ponadto Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łowiczu jest organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym, wynikających z wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łowiczu decyzji i postanowień.

Organem wyższego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łowiczu jest Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Guszlewicz (11 lipca 2008)
Opublikował: Katarzyna Guszlewicz (11 lipca 2008, 13:24:20)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Guszlewicz (14 września 2022, 11:45:26)
Zmieniono: grafika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 18946