Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łowiczu pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP).*

*Zgodnie z zapisami ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005r. (Dz. U. z 2005r. nr 64, poz. 565, z późn. zm.), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym z dnia 29 września 2005r. (Dz. U. z 2005r. nr 200, poz. 1651), oraz art. 63 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. z 2013r. poz.267, z późn. zm.).


W celu złożenia wniosku do urzędu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest posiadanie:
  • bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
  • bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu


Uwaga:
Przesłanie podania w formie elektronicznej bezpośrednio na adres e-mail bez korzystania z systemu ESP nie rodzi po stronie organu administracji obowiązku rozpatrywania go, co wynika z art. 63 § 1 K.p.a., w którym nie wymieniono poczty elektronicznej wśród dopuszczalnych sposobów składania podań.

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Guszlewicz (2 października 2015)
Opublikował: Katarzyna Guszlewicz (2 października 2015, 12:26:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1562